Contact

Heeft u algemene vragen, stel ze ons via het contactformulier hieronder of bel ons op telefoonnummer

0413 - 36 45 89

Voor dringende vragen altijd bellen met de praktijk!! Ook voor het maken van een afspraak dient u telefonisch contact op te nemen.

* verplichte velden
Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Europese Privacy Verordening 2016/679)
 
Aadal Dierenklinieken gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Aadal Dierenklinieken deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Aadal Dierenklinieken bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Aadal Dierenklinieken houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen persoonsgegevens veilig tegen inzage van onbevoegden. Aadal Dierenklinieken vraagt toestemming aan relaties voor het opslaan van persoonsgegevens. Aadal Dierenklinieken informeert klanten over hun rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens. Aadal Dierenklinieken informeert haar relaties over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Aadal Dierenklinieken informeert de relatie indien Aadal Dierenklinieken bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Vestigingen

Dierenkliniek Veghel
Heuvel 11
5463 XB Veghel
T 0413 - 36 45 89
dierenkliniekveghel@aadal.nl 

Dierenkliniek Erp
Heesakker 17
5469 AV Erp
T 0413 - 21 13 50
dierenkliniekerp@aadal.nl

Dierenkliniek Heeswijk-Dinther
Laag Beugt 2b
5473 KB Heeswijk-Dinther
T 0413 - 29 29 29
info@aadal.nl 

Spoedgevallen
0413 - 36 45 89